Litar triceps

  • Litar Trcieps

    Litar Trcieps

    Shtojcë për tërheqje me triceps, pajisje shtesë të makinerisë kabllore për palestrën në shtëpi, Fitness për peshën e lidhjes me tërheqje LAT.